П`ятниця, 19.04.2024, 00:22
Приветствую Вас Гість | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории каталога
українська мова та література [3]
наробки вчителів української мови та літератури
філософія та суспільно-гуманітарні дисципліни [56]
наробки вчителів історії
початкові класи [3] дошкільна освіта [24]
матеріали кафедри дошкільної освіти
теорія та методика виховання [29] дистанційне навчання [20]
НМЦ ДН ЗОІППО
реабілітація [8] педагогика та психологія післядипломної освіти [17]
іноземні мови [4]
наробки вчителів іноземних мов
математика [8]
наробки вчителів математики
інформатика [0]
наробки вчителів інформатики
фізика [2]
наробки вчителів фізики
хімія і біологія [5]
наробки вчителів хімії та біології
позашкільні заклади [6]
фізична культура та спорт [61]
матеріали кафедри фізичної культури та спорту
Ігроманія [16]
Віртуальний фестиваль [30]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика
ІМІДЖ
Главная » Статьи » Методична скарбничка » математика [ Добавить статью ]

«Валеологічний супровід уроків математики в 5-7 класах»

Формування ключових компетентностей

через валеологічний супровід уроків математики

в 5-7 класах

      В основу навчально-виховного процесу роботи УВОК №110 покладено компетентнісний підхід, як системоутворюючий фактор розвитку особистісних якостей учнів, та формування позитивного ставлення до здоров’я людини.

    Поняття «компетентність» - складне та багаторівневе і визначається нами як набір знань, умінь, навичок, здібностей, цінностей, способів діяльності, що сприяє особистому успіху, покращує якість навчально-виховного процесу. Валеологічне супроводження навчально-виховного процесу сприяє формуванню і розвитку декілька категорій компетентності:

1. Соціальна компетентність.

2. Здоров’язберігаюча компетентність.

3. Життєтворча компетентність.

4. Інформаційна компетентність.

  Під соціальною компетентністю учнів маються на увазі уміння та навички оцінити свої можливості та рівень підготовки, проектувати власну діяльність, приймати рішення, проявляти самостійність та ініціативу, будувати взаємовідносини з іншими, визначати власне місце в суспільстві та інш. Формуванню соціальної компетентності сприяє проведення нестандартних уроків з урахуванням індивідуальних стилів та можливостей учнів, дослідна робота, розв’язання задач з валеологічним змістом, рефлексія на кожному етапі уроку.  
  «Здоров’язберігаюча компетентність» - це комплекс знань, умінь, ставлень та цінностей які спрямовані на збереження і укріплення здоров’я – свого та оточуючих, на уроках та в позаурочній діяльності. Формувати цю компетентність допомагає емоційний комфорт на уроці, розв’язання задач з валеологічним змістом, проведення валеопауз, хвилин рухової активності, використання парт – конторок, аромотерапія та інш.
  Життєтворча компетентність – це володіння культурою міжособистісних взаємин учителя та учня, або учня з учнем, вміння дотримуватися принципів толерантності, застосовувати мовленнєві навички, реалізовувати загальнолюдські цінності, діяти у нестандартних ситуаціях, а також потреба у творчості. Цьому сприяє позитивна мотивація діяльності учителя та учнів, наявність позитивних психологічних настанов за допомогою слова, почуттів, жестів, використання практичних методів і технологій кооперативного навчання, створювання проблемних ситуацій, захист творчих проектів.
  Інформаційна компетентність має на увазі здібність учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, знаходити, володіти та оперувати потрібною інформацією. Формуванню та удосконаленню таких навичок допомагають задачі , для рішення яких потрібен пошук інформації, задачі з використанням статистичних методів аналізу.
  Формування ключових компетентностей – це тяжка комплексна робота на кожному уроці. Актуальна та життєво необхідна для учнів, сприятлива для розвитку професійної майстерності вчителя.  


  «Валеологічний супровід
  уроків математики в 5-7 класах»  


 
Дев’ять десятих нашого    щастя залежить від  

здоров’я.  /Артур Шопенгауер /


   
  Одною із якостей, необхідних у освоєнні життєвої та соціальної компетентності, а значить і успішної діяльності у майбутньому є бережливе ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших, як до найвищої цінності.
  Здоров’я – поняття багатопланове. Це не лише відсутність хвороб, а й комфортне психологічне самопочуття, гарний настрій, високий рівень пристосування, благополуччя. Тобто, здоров’я – це гармонійне поєднання фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я, як результат самодисципліни, самопізнання, самореалізації, на основі стійкої потреби бути здоровим. Більшу частину робочого часу доби дитина проводить у школі. Тому однією із задач у процесі навчання являється не тільки навчити, сформувати уміння та навички і розвинути творчій потенціал, а й максимально можливо зберегти здоров’я учнів. Цьому допомагає використання у навчально-виховному процесі здоров’язберігаючих технологій. Здоров’язберігаючи технології – ті, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини. Мета усіх здоров’язберігаючих освітніх технологій - сформувати в учнів необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх використовувати отримані знання в повсякденному житті. Цьому відповідають принципи навчання, що віддзеркалюють потреби суспільства. Принципи існують в органічній єдності, створюючи систему, складовими якої є як загальнометодичні, так і специфічні принципи. Вони розкривають закономірності оздоровчої педагогіки.
  Загально методичні принципи – це основні положення, що визначають зміст, організаційні форми та методи навчального процесу відповідно до загальних цілей здоров’язберігаючих освітніх технологій. 
  Серед специфічних принципів виокремлюються: принцип свідомості; принцип активності; принцип наочності; принцип систематичності та послідовності; принцип «Не зашкодь!»; принцип повтору; принцип поступовості; принцип доступності; принцип індивідуалізації; принцип неперервності; принцип циклічності; принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; принцип всебічного та гармонійного розвитку особистості; принцип оздоровчої спрямованості; принцип комплексного міждисциплінарного підходу до навчання школярів; принцип активного навчання; принцип формування відповідальності учнів за своє здоров’я та здоров’я оточуючих; принцип зв’язку теорії з практикою. 
  Для досягнення мети здоров’язберігаючих освітніх технологій застосовуються дві групи методів: специфічні ( оповідання, дидактичне оповідання, лекція, демонстрація, ілюстрація, відео метод, практичний метод, ситуативний метод, ігровий метод, активні методи навчання та ін.) та загально педагогічні. 
  У структурі метода виокремлюють певні прийоми як його складові та окремі етапи під час реалізації. Прийоми можна класифікувати наступним чином: профілактично – захисні (особиста гігієна та гігієна навчання); компенсаторно – нейтралізуючі (фізкульт-хвилинки, оздоровча, пальчикова, дихальна, корегуючи гімнастики; масаж, психогімнастика та ін.); стимулюючі (елементи загартування, фізичні навантаження, прийоми психотерапії та фітотерапії); інформаційно – навчальні.
  Якщо всі окремі підходи будуть об’єднані в єдине ціле, то можна буде створити оздоровчий освітній простір, де будуть реалізовані ідеї здоров’язберігаючої педагогіки.
  На сучасному етапі основною формою організації навчальної діяльності учнів залишається урок, тому основним напрямком цієї роботи є валеологізація уроку. Сутність валеологічно проведеного уроку полягає в тому, що це урок, який забезпечує дитині і вчителеві збереження та збільшення їх життєвих сил від початку до кінця уроку, тобто який додає і дітям, і вчителеві здоров’я. 
  Валеологично проведений урок повинен виховувати, стимулювати у дітей бажання жити, бути здоровими, вчить їх відчувати радість від кожного прожитого дня, показувати їм, що життя – це чудово, викликати у них позитивну самооцінку. Але, в основному поняття «валеологічний урок» ототожнюють тільки з проведенням фізпауз на уроці. Тому важливо, щоб дана форма навчання стала засобом (інструментом) формування здоров’я учнів.  

  На уроках математики у цьому руслі можлива робота за кількома напрямками:

• Позитивна мотивація діяльності. 
Наявність позитивних психологічних настанов за допомогою слова, почуттів і жестів стабілізує оцінку учня, створює ситуації успіху для учнів, емоційний комфорт на уроці, що є профілактичним засобом попередження психотравматизму, стресів та неврозів (формування психічного, духовного здоров’я). 

• Розв’язання задач з валеологічним змістом або використання статистичних методів аналізу.
Сприяє розширенню життєвого досвіду учнів, формуванню у учнів необхідних знань і умінь спрямованих на збереження і розвиток їх індивідуального здоров’я, націлює на здоровий образ життя та культуру харчування, допомагає прийняттю валеологічно обґрунтованих рішень, наповненню діяльності особистісним смислом для учнів (формування фізичного, соціального, психічного здоров’я).

• Врахування індивідуальних стилів та можливостей учіння учнів.
Створення середовища для вибору способів навчальної діяльності з урахуванням типу мислення, типу сприйняття, типу темпераменту, рівнів навчальних досягнень учнів, та використання технологій кооперативного навчання забезпечує психологічний захист безпорадності у ситуації неуспішності, створює емоційно-комфортну атмосферу, розвиває творчі здібності, комунікативні уміння, та уміння приймати рішення, формує культуру праці і спілкування, знижує агресивність (формування соціального, духовного, психічного здоров’я учнів).  

• Забезпечення на уроці умов для рухової активності учнів, гімнастики для очей, пауз психоемоційного розвантаження, використання парт – конторок і опорно – зорових сигналів.
Зміна позиції корпуса дитини , робота за вертикальною партою, проведення фізкультхвилинок, валеопауз, рухових дидактичних ігр, гімнастики для очей, точеного масажу сприяє профілактики втомлюваності мозку, зниження зору внаслідок тривалого напруження очей, підвищує ефективність пізнавальної діяльності учнів ( формування фізичного, психічного здоров’я учнів).
  
• Аромотерапія.
Терапія аромомаслами на визначеному етапі урока відновлює бадьорий життєрадісний тонус, емоційне виснаження учнів, є профілактичним засобом попередження стресів, неврозів, депресій, підвищує працездатність учнів, ефективність їх пізнавальної діяльності (формування психічного, фізичного здоров’я).

• Рефлексивність уроку.
Фіксація власного ставлення до уроку на кожному його етапі за допомогою зорових сигналів, малюнків, схем, усної відповіді формує свідомість, самосвідомість, критичне мислення учнів, що до знаній або інформації отриманій на уроці, готовності використовувати її в житті за межами уроку, і школи ( формування психічного, соціального здоров’я).

  Таким чином, валеологічно проведений урок допомогає постійно підтримувати високий рівень працездатності, швидко відновлювати цей рівень за рахунок внутрішніх резервів організму, зберігати внутрішній спокій або емоційну стійкість, а також відновлювати душевну рівновагу після стресових ситуацій.
  Валеологічно проведений урок повинен виховувати, стимулювати у дітей бажання жити, бути здоровими, вчить їх відчувати радість від кожного прожитого дня, показувати їм, що життя – це чудово, викликати у них позитивну самооцінку.  


  

  Задачі з валеологічним змістом

5 класЧислові і буквені вирази. Формули.
  Медиками встановлено, що для нормального розвитку дитини, якій Р років (Р меньше18), вона повинна спати t годин на добу, де t визначається за формулою t = 16-Р/2.
Знайдіть t (6), t (10), t (11).
  Повноцінний сон необхідний для нормального росту і розвитку дитини, особливо у період підвищення учбового навантаження, психоемоційного стресу п’ятикласника у період адаптації. Постійні «недосипання» призводять до погіршення загального стану, головного болю, зниження імунітету та пам’яті.

Натуральні числа.
  День середнього п’ятикласника починається з 7-ї години ранку і закінчується о 9-й вечора. Оптимальні інтервали між прийомами їжі складають 3 години. Скільки разів на день повинен харчуватися школяр? Визначте час прийому їжі, враховуючи, що останній її прийом повинен відбуватися не пізніше, ніж за 1 годину 30 хвилин до сну.
  Якщо інтервал між прийомами їжі значний, це може призвести до зниження вмісту цукру у крові, що погіршує працездатність та увагу.

Десяткові дроби.
  З позицій здорового харчування, кожного дня п’ятикласник повинен вживати 0,4 кг овочів без урахування картоплі. Відомо, що хом’як збирає на зиму близько 90 кг гороху. Хто більше і у скільки разів з’їдає овочів: людина за рік чи хом’як за зиму?
  В овочах містяться солі калію, заліза, органічні кислоти, вітамін С і бета-каротини, необхідні для здоров’я людини.

Додавання і віднімання десяткових дробів.
  Розв’яжи приклади та розшифруй ім’я найвидатнішого природознавця і філософа середньовічного Сходу, котрого вдячні пацієнти називали «Князем лікарів».
 4,518+(62-37,5)+0,82 І
 251,9-(78,018+3,8)-2,01 А
 (46,3-59)-(6,75+0,005) Б
 53,102-(16,9-0,07)+13,728 Н
 12,76-(4,3+3,83)+8,914 С  
   
29,838   36,955    50    13,544     29,838    50    168,072
  І               Б         Н          С              І        Н          А

   
   
   
  Ібн Сіна (латинською вимовою Авіценна) жив наприкінці 10-на початку 11 століть у Бухарі і Ургенчі. Він написав близько 450 праць по медицині ,з яких до теперішнього часу збереглося 274. В одній із його книг є такі слова: «Безделье и праздность не только рождают невежество, они в то же время являются причиной болезни». 
6 клас

Пропорції. 


  1. Мінімальний необхідний 12-річному школяру об’єм молочних продуктів відноситься до всього об’єму рідини, що випивається за день, як 3 : 20. Скільки молока, кефіру або ряжанки повинен випивати шестикласник, якщо усього за день у його раціон входить 2 літра рідини?
Враховуючи інтенсивну швидкість росту у цьому віці, треба розуміти, що потреба у кальції дуже висока. Дефіцит кальцію призводить до порушення формування кісток, зубів, затримка росту. Молоко можливо заміняти кефіром, кефір – йогуртом. 
  2. У 100 грамах м’яса міститься 14 грамів білка. Скільки м’яса та м’ясопродуктів необхідно з’їсти за день, якщо добова норма білка – 70 грамів?
  Добова норма у білках виконується не лише за рахунок м’ясних продуктів, але і за рахунок молочних, рибних та овочевих страв. Включення до раціону одного лише м’яса призводить до тяжких захворювань. У давнину на Сході так іноді стратили злочинців: годували їх тільки вареним м’ясом, і організм не міг переварити таку кількість білка.
  3. Розв’яжи рівняння та розшифруй висловлювання Абдур-рахмана Джамі – таджикського поета і філософа:  1 5 2 4,8
2----- : (1,5а) = ---- : 8 ; (1,26) : 6---- = -------- ; 
  7 14 3 7
  1----
  9 

  2 0,3х – 1,5 7
3,8 : (4с + 3) = 2 : 2---- ; --------------- = 0,84 : ----- ;
  19 1 15
  3---
  3 


 3х – 1 х + 1 0,5у у + 3
--------- = -------- ; ---------- = --------- ;  
  5 3 4 8 
  ----
  9
  1 1 7 4,2
1---- : (0,8у) = ---- : 3,6 ; -------- = ------ .
  9 7 2 + а а  

25 – мало, 2- чтобы, 3,75 – вес, 15 – от, 3,2 – ешь, 0,375 – тела,  
2,5 – перееданья, 3 – зданье, 0,25 – столько, 2,2 – ожиренье,  
35 – не гибло.
Ешь столько, чтобы тела зданье не гибло от перееданья

   

  Застосування фізпауз на уроках знімає напругу учнів, підвищує їх активність, покращує настрій та самопочуття, що позитивно позначається на результативності навчання.
  Для проведення фізпауз можливо використовувати масу варіантів, із застосуванням опорно-зорових сигналів, комплексу вправ, висловлених у віршованій формі, точковий масаж, елементи психоемоційної розгрузки і т.д.
• При довгому писанні рекомендується провести під час уроку комплекс фізичних вправ:
  Время тратить мы не будем, поднимаем кверху руки, 
  Опускаем их на плечи, продолжаем дальше вместе.
  Поднимаем, опускаем, от урока отдыхаем.

  Руки вверх над головой, смотрим все перед собой,
  Позвоночник выпрямляем, локти сводим, распрямляем,
  Организм оздоровляем, кислородом наполняем.

  Чтобы ноги поразмять, будем дружно приседать,
  Встали, кверху потянулись, повторили, улыбнулись.
  Заряд бодрости поможет нам опять урок продолжить.
   
• При тривалому зоровому навантаженні рекомендується провести гімнастику для очей, чергуючи її з обертанням шиї, просліджуючи за цифрами, закріпленими по кутам кабінету: 
  Мы немного отвлечемся
  И гимнастикой займемся.
  С места не вставая,
  Головой вращая
  За цифрами в углах  
  Дружно наблюдая

  Немного размялись, пора снова в путь
  Вниманье, старанье с собой не забудь
 
• проведення фізпаузи можливо поєднати з усним рахуванням,  
  проведеним у віршованій формі. Так, наприклад, у 5-му класі при  
  вивченні теми «Дії з десятковими дробами» :
  Пока занимались мы, тихо но прытко
  В класс к нам пробралась сеньора ошибка.
  Чтоб убралась она без оглядки
  Сделать придерся математическую зарядку.
  Правильно – вверх, неверно – вперед,
  Ответ посчитаем- ошибка уйдет.

   
  0,9 + 0,1= 1
  0,99 + 0,1 = 1
  0,999 + 0,01 = 1
  0,9999 + 0,0001=1
  0,999 + 0,001= 1  
  0,99 + 0,01= 1
  0,9 + 0,01=1  Нестандартный урок по алгебре
  с валеологическим сопровождением
  7 класс
   
Тема: Разложение многочлена на множители
Цель: 1.Систематизировать, обобщить знания и умения учащихся  

  раскладывать многочлены на множители.
  2. Способствовать развитию творческих способностей.  
  3. Прививать учащимся культуру здорового образа жизни.  
   
   
  Х о д   у р о к а
  « Здоровье – мудрых гонорар»
  П. Беранже
  Учитель:  
  Сегодня урок необычный нас манит,
  На страже здоровья математика станет!
  Ведь недаром Беранже утверждал
  «Здоровье – мудрых гонорар»
   
  За полезной информацией в процессе урока,
  Мы обратимся к ученым Востока
  Работают над расшифровкой их мудрых трактатов
  Три группы ученых – математических кандидатов.
   
  Четвертая группа – специалисты оздоровления
  А ключ к расшифровке лежит в разложении
  В разложении на множители многочленов,
  ВСЕМ УДАЧИ И ХОРОШИХ ОЦЕНОК!
 
  Тех, кто готов работу начать
  Улыбки свои я прошу показать!
   
  Все группы готовы? Тогда повторяем,
  Систематизируем, обобщаем, ИТАК, НАЧИНАЕМ! 

На экран демонстрируется слайд с изображением темы урока.
Вопросы классу:
- Что значит разложить многочлен на множители?
- Какие способы разложения многочлена на множители вы знаете?

 Каждая группа презентует один из трех способов разложения на множители. Презентация представлена в стихотворной форме с демонстрацией слайдов на экране мультимедийной установки, выполненных на компьютере в среде Power Point.  

1 группа: Вынесение общего множителя за скобки
   
Без уменья выносить за скобки
Не пройдете вы по узкой тропке
Сокращения дробей, решенья уравнений, 
Преобразования различных выражений.
Научившись, смелым станет робкий.
Вот что значит выносить за скобки!

  В основе преобразования лежит применение
  Распределительного свойства умножения.
  Знать нужно для успешного вынесения
  Два важных правила, без преувеличения

Правило 1. После вынесения общего множителя за скобки, в скобках должно остаться столько слагаемых, сколько их было в данном многочлене.
Правило 2. Если за скобки выносим отрицательный множитель, то знаки слагаемых, заключаемых в скобки меняются на противоположный.

 2 группа: Способ группировки

Второй способ – это тоже разложить.
Нужно множитель здесь дважды выносить.
Чтобы выловить его из многочлена ловко,
Удели внимание группировке.
  Члены многочлена сгруппируй по два иль три
  Чтобы общий множитель у каждой был внутри.
  В каждой группе выноси его без промедленья,
  И увидишь общий множитель для выражения.
  Это многочлен, его за скобки тоже.
  Разложение закончено похоже!

  3 группа: Применение формул сокращенного умножения 

   
  Третий способ тоже интересен,
  Ведь решения ложатся словно песня.
  Посмотри на члены многочлена,
  Может разглядишь квадрат двучлена.
  Это когда а квадрат плюс в квадрат
  Рядом с ними должен быть их младший брат.
  Выглядит как 2ав и без сомнения
  Зовется он удвоенное произведение.
   
  Если разность двух квадратов видишь ты,
  Вспомни формулу скорее номер три.
  Произведенье разности и суммы оснований
  Легко - то как – предел мечтаний!


  Учитель:  
  А теперь для групп даю задания
  Зовем на помощь и внимание и знания!

Задание для 1 группы
Выбрать из предложенных разложений правильные и соответствующие им буквы по порядку занести в таблицу.

1. 3а + 12в = 3(а + 4в) К
2. 4сх + 8с = 4(сх + 2с) О
3. 12а2 – 9ав = 3а(4а – 3в) А
4. -15а2х – 20а3у = -5а2(3х + 4ау) Л
5. m4 + 3m6 – m9 = m4(3m2 – m5) М
6. 5х – 10ху + 10ах = х(5 – 10у + 10а) Е
7. а(х + у) – в(х + у) = (х + у)(а - в) Ь
8. 5m(a - 1) – n(1 - a) = (a - 1)(5m + n) Ц
9. аm + am+1 = am (1 + a) И
10. х3р – х2р+2 = х2р(хр – х2) Й
   


Задание для 2 группы 

Разложить многочлены на множители с помощью группировки (выполняется на компьютерах).

1. ах + вх + 2а + 2в
  А) (а + в)(х + 2); Б) (ах + 2а)(вх + 2в); В) 2х(а + в)  

2. 2а(х - у) + х - у
  А) 2а(х - у); Б) (х - у)(2а + 1); В) х(2а - у).

3. 3ав + 3в2 – а – в  
  А) 3в(а + в); Б) (3в - 1)(а + в); В) 3в(а - в).

4. 2an – 5bm – 10bn + am
  А) (а – 5в)(2n + m); Б) (а – 5в)(2n - m); В) (2an – 5вm)(аm – 10вn).

5. х3 + 3х2 + 3х + 9
  А) (х + 3)(х2 + 3); Б) (х2 + х)(х3 + 9); В) х(х2 + 3х + 3) + 9.

6. ух2 – xz2 + xy2 – yz2
  А) (ху – z2)(x + y); Б) ху(ху – z2 ); В) х2z2(y - x).

7. ах2 – вх2 + вх – ах + а - в
  А) (а - в)(х2 + х); Б) (а - в)(х2 – х + 1); В) (а - в)(х2 + х - 1).  


Задание для 3 группы
Заполнить пропуски одночленами так, чтобы получились тождества и расшифровать слово с помощью выражений в цветных квадратиках.  

1. ( х + ) 2 = + + 25;

2. ( + ) 2 = + 20а2в5 + 4в4 ;

3. ( 2хm + 3yn+1) 2 = + + ;

4. - 1 = ( ¼ х3 у5 + ) ( ¼ х3 у5 - ) ;

5. 0,25а2n - 1/9 в6n+2 = ( + ) ( - )
Ключ к расшифровке: 
5х - А
10х - Б
2в2 - Е
16в8 - М
9у2n+2 - Л 
1/16 х6у10 - О
1/16 х5у7 - Р
1/3 в3n+1 - K
1/3 в4n - Ю
После выполнения группами заданий осуществляется самопроверка по изображению на слайде. Зашифрованное слово первой группы – КАЛЬЦИЙ; зашифрованное слово второй группы – БЕЛОК.

Слово предоставляется консультантам по оздоровлению.
1 ученик.
 Результаты исследования ученых показали, что в подростковом возрасте наблюдается интенсивная скорость роста и организм очень нуждается в кальции. Наиболее легко усваивается кальций, содержащийся в молочных продуктах. Ежедневное употребление творога, сыра, молока, кефира или йогурта необходимо для роста и формирования костей и зубов.  
2 ученик.
Белок – основной строительный материал детского организма. Белок необходим для поддержания в норме иммунитета, активной мыслительной деятельности и мышечной работы. Много белка содержится в мясных продуктах, но есть одно мясо нельзя, так как можно заболеть. В древности на Востоке так иногда казнили преступников: кормили их только вареным мясом, и организм не мог переварить такое количество белка. Поэтому, в рационе питания детей должны преобладать овощные и рыбные блюда, а также фрукты.
Учитель: Надеюсь, что в вашем рационе преобладает здоровая пища и с содержанием кальция и белков в организме все в порядке, а значит у вас будет хорошее здоровье, отличное настроение и активная мыслительная деятельность.
Итак, действуй самостоятельно, мысли активно,
  Попробуй оценить себя объективно.
Вопрос классу: Можете ли вы самостоятельно выбрать оптимальный способ разложения многочлена на множители? 
Задание 4
Произведите классификацию данных многочленов по способу разложения их на множители.
1. 5а + 5в + а2 + ав А  
2. х2 + 6х + 9 И
3. 2вх – 3ау – 6ву + ах Л
4. 10а + 15с С
5. в(а + 5) – с(а + 5) И
6. 144а2 – 25в2 Б
7. (а – в + с)2 – (а – в – с)2 Н
8. 15а3в + 3а2в3 Н 
9. (х - у)3 – а(у - х)2 А
10. аmв2m - amc4 + в2m+4 – в4c4 И
Способ группировки С помощью формул сокращенного умножения Вынесение общего множителя
  за скобки
  
  
  
   
  Если классификация произведена правильно, из букв, стоящих возле многочленов образуется имя – Али Ибн Сина.

Слово консультантам по оздоровлению:
Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Хасан ибн Али ибн Сина – полное имя одного из крупнейших ученых средневекового Востока. Он родился в 980 году около Бухары и уже в 16 лет прославился тем, что вылечил эмира Бухарского. Его книги были обязательными учебниками для врачей средневековой Европы.

 Учитель: Чтобы расшифровать название его главной книги разложите на множители последний многочлен из каждой колонки.

Задание 5:
аmв2m - amc4 + в2m+4 – в4c4  
(а – в + с)2 – (а – в – с)2  
(х - у)3 – а(у - х)2  

(На обратной стороне данных многочленов написано: «КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ»)
Учитель: Многотомный труд «Канон врачебной науки» принес ему наибольшую славу. По традиции того времени содержание было изложено в стихах.
   
  Во всех делах умеренность нужна,
  Пусть будет главным правилом она.
  Гимнастикой займись, коль мыслил долго,
  Болезни чтоб прогнать и сохранить здоровье.
  Гимнастика не изнуряет тела,
  Но очищает организм всецело!

Минута расслабления и физпауза:

Закройте глаза, расслабьте тело, 
  Представьте – вы птицы, вы вдруг полетели!
  Теперь в океане дельфином плывете, 
  Теперь в саду яблоки спелые рвете.  
  Налево, направо, вокруг посмотрели,
  Открыли глаза, и снова за дело!

Учитель: При выполнении некоторых заданий, разложение на множители облегчает работу. Вспомните, в каких случаях применяется разложение на множители.
(1. Выполнение арифметических вычислений наиболее легким способом;  
2. В задачах на делимость; 3. При решении уравнений; 4. При доказательстве тождеств и т.д.)
Вам предлагается 4 задания, из которых нужно решить любые 2 на выбор.
Задание №6 (по выбору)

1. Вычислить: 3,22 • 6,7 + 3,22 • 5,3 + 12 • 1,78 

2. Доказать, что значение выражения (4n + 2)2 – (2n + 4)2 при любом n делится на 12.

3. Решить уравнение: х2 – 15х + 56 = 0.

4. Найти значение выражения (3а + 1)2 + 2(3а + 1)(9 – 11а) + (9 – 11а)2, если 
а = 1.
Задание №7  
  А теперь для творчества минутка,
  Подобрать задания не шутка.
  Чтоб почувствовать себя учителями,
  Предложите их друг другу сами.
(Каждая группа предлагает свое задание остальным группам учащихся, которые решают их используя «мозговой штурм».)

Задачи, предложенные учащимися
1. Две противоположные стороны квадрата увеличили на 5см, а две другие уменьшили на 5см каждую. Изменилась ли площадь фигуры? Если да, то на сколько?
2. Сумма трех выражений равна 3а, а произведение равно х3 – 9х. Найдите эти выражения.
3. Запишите многочлен, состоящий из 4-х членов, чтобы его можно было разложить на множители … и чтобы первый множитель был равен 3х – 2с, …. а второй 2х + 7у.

Учитель: Известный сирийский ученый и писатель Абу – ль Фараджа говорил:
« Умеренность – союзник природы и страж здоровья. Поэтому, когда вы пьете, когда вы едите, когда вы двигаетесь или работаете – соблюдайте умеренность». 


  Прислушаемся к его совету. Наш необычный урок подходит к концу и пора подвести итоги. Вы неплохо потрудились и даже вдохновили наших консультантов по оздоровлению на решение математических задач. Они тоже взялись расшифровать один из древнейших трактатов, дошедших до наших дней. Посмотрим на результат их работы.

Слово консультантам по оздоровлению:

« Амины жизни (от латинского слова vitos – жизнь), эликсир красоты, молодости, здоровья и силы. Один из них, А – отвечает за рост и развитие, С- за иммунитет и кровеносные сосуды, Д – за прочность костей и мышц, В1 – за обмен веществ, В2 – за зрение, В6 – за состояние кожи и волос…» О чем же шла речь в этом трактате? Решив полученное нами задание мы нашли ответ. Это ВИТАМИНЫ !

Дети получают витамины. Производится подведение итогов, выставление оценок.


Категория: математика | Добавил: imidg (03.10.2008) | Автор: Плескач Алла Анатоліївна
Просмотров: 11925 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 4.6/14 |
Всего комментариев: 3
3 Наталья Владимировна  
0
Здорово! СПАСИБО! Я историк, а статья меня вдохновила. Удачи Вам, Алла Анатольевна!

2 Action  
0
biggrin Чудово, їм буде цікаво!

1 5461  
0
Спасиби за статью, я вижу уроки толь такими!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2024