П`ятниця, 19.04.2024, 00:02
Приветствую Вас Гість | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории каталога
українська мова та література [3]
наробки вчителів української мови та літератури
філософія та суспільно-гуманітарні дисципліни [56]
наробки вчителів історії
початкові класи [3] дошкільна освіта [24]
матеріали кафедри дошкільної освіти
теорія та методика виховання [29] дистанційне навчання [20]
НМЦ ДН ЗОІППО
реабілітація [8] педагогика та психологія післядипломної освіти [17]
іноземні мови [4]
наробки вчителів іноземних мов
математика [8]
наробки вчителів математики
інформатика [0]
наробки вчителів інформатики
фізика [2]
наробки вчителів фізики
хімія і біологія [5]
наробки вчителів хімії та біології
позашкільні заклади [6]
фізична культура та спорт [61]
матеріали кафедри фізичної культури та спорту
Ігроманія [16]
Віртуальний фестиваль [30]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика
ІМІДЖ
Главная » Статьи » Методична скарбничка » педагогика та психологія післядипломної освіти [ Добавить статью ]

Із досвіду роботи з педагогічними кадрами

Із досвіду роботи з педагогічними кадрами


Чадаєва С.М., завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Якимівської райдержадміністрації Запорізької області

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Сучасній школі сьогодні потрібен учитель, який міг би оновлювати, вдосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна лише за умови добре організованої та спланованої роботи методичних об’єднань, оскільки одним з головних його напрямків є підвищення педагогічної майстерності вчителя.

Досвід роботи свідчить, що досягти поставлених цілей та успіхів можна лише за допомогою глибокого аналізу всіх напрямків діяльності та чіткого планування роботи методичного об’єднання, врахування результатів діагностики, якісного складу педагогічних працівників, індивідуальних запитів вчителів.

Значення має і правильне документування роботи методичного об’єднання, що надає можливість розповсюдження досвіду роботи та взаємодії різних структурних підрозділів.

Так, з метою якісного аналізу, планування та документування роботи шкільних методичних об’єднань методистами районного методичного кабінету були розроблені рекомендації для шкіл району "Про організацію роботи шкільного методичного об’єднання”. Матеріал розміщений за розділами :

-          Загальні положення.

-          Основні документи шкільного методичного об’єднання.

-          Зміст роботи шкільного методичного об’єднання з вчителями.

-          Організація роботи шкільного методичного об’єднання з учнями.

-          Глосарій.

Розроблені Положенння про шкільне методичне об’єднання вчителів-предметників, Положенння про керівника шкільного методичного об’єднання вчителів-предметників допомогають визначити завдання діяльності, функції, основні напрямки роботи методичних об’єднань, вимоги до керівника, його права, обов’язки та відповідальність. Наводимо текст Положення про керівника шкільного методичного об’єднання.

 

 

Затверджено

на засіданні методичної Ради

"___” ________________20___ року

                                                                       Голова Ради

 

Положення

про керівника шкільного методичного об’єднання

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.        Керівник ШМО обирається на засіданні методичного об’єднання більшістю голосів і затверджується наказом директора ЗНЗ.

2.        Керівник ШМО обирається із досвідчених педагогів, які мають вищу або першу кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

3.        Керівник ШМО повинен досконало володіти теорією та практикою організаціі та проведення методичної роботи, бути обізнаним з проблемами фаху та освіти загалом.

4.        У своїй діяльності керівник ШМО керується Конституцією України, Законами України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, "Про дошкільну освіту”, "Про позашкільну освіту”, "Про інноваційну діяльність”, "Державним стандартом базової і повної загальгої середньої освіти”, іншими нормативно-правовими та методично-інструктивними документами, Положенням про шкільне методичне об’єднання.

5.        Керівники ШМО підпорядковуються директору ЗНЗ.

 

ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА ШМО

1.        Знання директивних та нормативних документів про освіту, інструктивно-методичних матеріалів з питань навчально-виховного процесу.

2.        Володіння сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки.

3.        Високий рівень професійної компетентності (знання теорії навчального предмету, методики викладання предмету).

4.        Вміння користуватися методами діагностування стану професійної підготовки вчителів-предметників та результатів їх праці.

5.        Вміння визначати та реалізовувати шляхи пропаганди та впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

6.        Володіння навичками методичного самоаналізу та аналізу педагогічної діяльності.

7.        Наявність організаторських здібностей, демократичного стилю спілкування з людьми.

 

 

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ШМО

1.        Аналізує роботу методичного об’єднання.

2.        Визначає завдання та мету роботи ШМО.

3.        Планує засідання ШМО на діагностичній основі та роботу між засіданнями.

4.        Готує засідання: призначає відповідальних за проведення ШМО; при підготовці до засідання уточнює питання, обговорює виступи, уроки, проводить консультації; визначає форму, складає план проведення засідання.

5.        Забезпечує виконання рішень та рекомендацій, вироблених на засіданнях ШМО.

6.        Надає допомогу педагогам з питань самоосвіти, проводить консультації, методичне навчання педагогів.

7.        Організує роботу з молодими фахівцями, диференціює її, враховуючи якісний склад педагогічних працівників.

8.        Вивчає потреби і надає допомогу педагогам в період підготовки їх до атестації.

9.        Відвідує уроки з метою надання методичної допомоги.

10.     Організує роботу з питань виявлення, вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду.

11.     Організує обмін досвідом роботи педагогів шляхом виступів, випуску інформаційних бюлетенів, залучення до фахових конкурсі.

12.     Інформує членів ШМО про інноваційні технології та разом адміністрацією ЗНЗ створює умови для їх втілення у практику роботи педагогів школи.

13.     Робить якісний аналіз педагогів методичного об’єднання.

14.     Веде облік роботи та документацію ШМО.

 

ПРАВА КЕРІВНИКА ШМО

Керівник ШМО має право:

1.Одержувати від адміністрації ЗНЗ необхідну інформацію з питань, що належить до його компетенції.

2. Бути присутнім на всіх методичних заходах.

3. Підвіщувати свій науково-методичний рівень шляхом самоосвіти, курсової перепідготовки, відвідування районних, обласних, всеукраїнських семінарів, конференцій тощо.

4. Вносити пропозиції щодо планування роботи ЗНЗ.

6.        Самостійно планувати роботу ШМО.

7.        Бути членом методичної Ради ЗНЗ.

8.        Вносити пропозиції ЗНЗ щодо заохочення членів ШМО.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1.        Керівник ШМО несе відповідальність за якість та ефективність науково-методичної роботи ШМО, яке він очолює.

 

ЗАОХОЧЕННЯ

1. Керівник ШМО за ефективну організацію науково-методичної роботи може бути нагороджений грамотами відділу освіти, обласного управління освіти і науки, Міністерства освіти і науки, цінними подарунками. Йому може бути оголошена подяка, встановлена грошова премія.

Важливе місце у професійному самовдосконаленні, вважаємо ми, займає самоосвітня діяльність, опрацювання вчителем особистої науково-методичної теми, тому були розроблені рекомендації з питань визначення теми:

Загальнопедагогічні питання:

- Особистісно орієнтована система навчання як одна з умов розвитку розумових і творчих здібностей учнів.

- Кооперативні форми навчання як засіб розвитку розумових здібностей учнів.

- Удосконалення в учнів умінь та навичок самостійної роботи як засіб формування навчально-пізнавальної компетентності школярів.

-   Використання активних та інтерактивних форм, методів і технологій у навчальному процесі як спосіб розвитку пізнавальних можливостей учнів, їх особистісних якостей та загальних компетентностей.

Мова та література:

-   Використання ігрових елементів на уроках мови та літератури як одна з умов підвищення інтересу учнів до навчання.

-    Розвиток зв’язного мовлення учнів як одна з умов розвитку розумових здібностей учнів.

-   Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування особистості.

-          Диференціація та індивідуалізація навчання на уроках української мови як засіб реалізації ідей особистістно орієнтованого навчання.

-          Використання елементів особистісно орієнтованої технології навчання на уроках російської мови та літератури як засіб формування в учнів ключових освітніх компетентностей.

-          Впровадження технології проблемного навчання на уроках російської мови та літератури як засіб формування в учнів ключових освітніх компетентностей.

-          Організація диференційованого навчання на уроках української мови як шлях реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання.

-          Індивідуальний підхід до учнів в процесі викладання англійської мови як спосіб підвищення пізнавальної активності школярів.

 

 

 

Початкова освіта:

-          Нестандартні уроки в початкових класах як одна з умов розвитку розумових і творчих здібностей учнів.

-          Розвивальне навчання молодших школярів як одна з умов розвитку розумових і творчих здібностей учнів.

 

Історія:

-          Самостійна робота на уроках історії як засіб формування в учнів навичок самоконтролю.

-          Робота з історичними термінами як засіб формування предметної компетентності учнів.

 

Біологія:

-          Впровадження ІКТ на уроках біології як спосіб підвищення інтересу учнів до навчання.

 

Географія:

-          Технології нетрадиційних уроків географії як одна з умов розвитку розумових здібностей учнів.

 

Фізичне виховання:

-          Колове тренування на уроках фізичної культури як одна з умов розвитку фізичних особливостей учнів.

 

Математика:

-          Нестандартні форми діяльності на уроках математики як одна з умов різнобічного розвитку особистості учня.

-          Диференціація на уроках математики як шлях розвитку творчих здібностей учнів.

 

Фізика:

-          Індивідуальна робота з учнями на уроках фізики як одна з умов розвитку розумових і творчих здібностей учнів.

                 При обговоренні з педагогами питання про зміст та форми проведення засідань районних методичних об’єднань, семінарів була висловлена думка про насичення засідань інтеракивними вправами. Надаємо фрагмент засідання РМО.

 

РМО учителей русского языка и литературы

Тема: Формирование коммуникативной компетентности учащихся на уроках языка и литературы

Цель: углубить теоретические знания, практические умения; развивать коммуникативные способности членов РМО, совершенствовать навыки самоанализа и анализа урока

 

 

Практическое занятие «Основы педагогического мастерства. Влияние речевой культуры учителя на формирование коммуникативной компетентности учащихся»

 

Цель: раскрыть сущность речевой культуры, показать важность развития речевой культуры учителя, развивать умения и навыки профессиональной речи учителя-словесника.

 

Оборудование: компьютер, мультимедийная доска, бланки для упражнения «Успех», 2 спичечных коробка, кусочек цветной бумаги, 3 цветных фото взрослых людей, текст теста «Уровень коммуникабельности», бланки ответов.

 Дивитися повністю

Категория: педагогика та психологія післядипломної освіти | Добавил: imidg (20.05.2012) | Автор: Чадаєва С.М.
Просмотров: 2160 | Рейтинг: 5.0/2 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2024