Четвер, 18.04.2024, 23:21
Приветствую Вас Гість | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории каталога
українська мова та література [3]
наробки вчителів української мови та літератури
філософія та суспільно-гуманітарні дисципліни [56]
наробки вчителів історії
початкові класи [3] дошкільна освіта [24]
матеріали кафедри дошкільної освіти
теорія та методика виховання [29] дистанційне навчання [20]
НМЦ ДН ЗОІППО
реабілітація [8] педагогика та психологія післядипломної освіти [17]
іноземні мови [4]
наробки вчителів іноземних мов
математика [8]
наробки вчителів математики
інформатика [0]
наробки вчителів інформатики
фізика [2]
наробки вчителів фізики
хімія і біологія [5]
наробки вчителів хімії та біології
позашкільні заклади [6]
фізична культура та спорт [61]
матеріали кафедри фізичної культури та спорту
Ігроманія [16]
Віртуальний фестиваль [30]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика
ІМІДЖ
Главная » Статьи » Методична скарбничка » педагогика та психологія післядипломної освіти [ Добавить статью ]

Підвищення фахової майстерності методиста – запорука ефективної методичної роботи

Підвищення

фахової майстерності методиста – запорука ефективної методичної роботи


Загнойко І.М., методист районного методичного кабінету відділу освіти Якимівської райдержадміністрації Запорізької області

У Якимівському районному методичному кабінеті велика увага приділяється підвищенню фахової майстерності методистів. Так, постійно проводяться методичні навчання і спеціальні семінари. Кожний методист ознайомлює інших з фактами, положеннями науки свого напрямку діяльності. Тематика цих заходів стосується різних галузей психології (вікової, педагогічної, соціальної), моніторингу якості освіти («Моніторингова діяльність РМО», «Педагогічний моніторинг у школі як багатопланова система аналізу освітнього процесу»), застосування ІКТ в навчально-виховному процесі, роботи з обдарованими дітьми, педагогічної техніки, інноваційних педагогічних технологій (розвивальне, особистісно орієнтоване, проблемне, інтерактивне навчання, технологія розвитку критичного мислення). Постійно проводяться звіти із самоосвіти з власних проблемних тем методистів: «Використання ефективних технологій навчання та виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», «Оптимізація діяльності соціального педагога», «Забезпечення умов самореалізації особистості у виховному процесі», «Здійснення системного моніторингу якості освіти», «Інтеграція знань учнів у природничих курсах». Пропонуємо до Вашої уваги розробку заняття для методистів районних методичних кабінетів з підвищення фахової майстерності.

 

Мета: розкрити зміст фахової майстерності методиста; розробити методичні рекомендації щодо підвищення педагогічної майстерності методиста; визначити готовність самовдосконалення.

Форма проведення: круглий стіл.

Матеріали: аркуші для відповіді на тест, для роботи в групах.

 

1.Інформаційне повідомлення:

¨         Підходи до обгрунтування сутності професіоналізму.

¨         Професійна компетентність у педагогічній науці.

¨         Компоненти професійної компетентності.

¨         Види компетенцій.

 

Шлях професійного розвитку – це поступове, складне і далеко не завжди лінійне сходження.

Професіоналізм, безумовно, приходить не тільки з досвідом, він залежить від багатьох різних факторів: особистих здібностей; мотивації до роботи, її змісту; умов життя; впливу колективу тощо.

Однак цілеспрямоване, правильно організоване навчання відіграє у становленні, формуванні професіонала неабияку роль.

Майстер – це фахівець, який досяг високої майстерності, досконалості в своїй роботі, творчості. Майстерність – умілість, вправність, висока якість виконаної роботи, досконалість.

Фахівець – той, хто досконало володіє якимсь фахом, має високу кваліфікацію, високі знання з певної галузі науки. Фахова майстерність складається з: професійних знань; професійних умінь; професійних позицій, установок; особистісних якостей; креативності; мотивації.

Професіоналізм – це показник якості професіонала, що визначається рівнем оволодіння ним змістом праці і засобами вирішення професійних завдань (за Н.В. Кузьміною).

На думку Ю.К. Чернової, головним фактором професіоналізму є результат, досягти якого намагається суб’єкт діяльності. Потреба у його досягненні, аналіз ступеня просування у напрямку до нього, пошук причин, що сприяють і заважають його досягненню, формують професіоналізм особистості.

Підходи до обгрунтування сутності професіоналізму:

         особистісний (грунтується на визначенні професійно важливих якостей методиста як суб’єкта діяльності);

         діяльнісний (базується на виявленні закономірностей професійного зростання методиста через вивчення результативності його діяльності);

         цілісний (заснований на взаємопов’язаному вивченні особистісного і професійного зростання методиста).

Крім того, набуває поширення акмеологічний підхід, орієнтований на розкриття психологічних резервів і особистісного потенціалу професіонала – його здатності, компетентності, умілості на зростання особистісної волі, стимулювання процесів:

         цілепокладання;

         цілездійснення;

         цілествердження.

Професійна компетентність у педагогічній науці, на думку В.М.Віденського, розглядається як сукупність знань і вмінь, що визначають:

         результативність праці;

         обсяг навичок виконання знань і професійно значущих якостей особистості;

         напрям професіоналізації;

         єдність практичної і теоретичної готовності.

Академік С.Я.Батищев включає до структури професійної компетентності не тільки компоненти класифікації спеціаліста (професійні навички як досвід діяльності, вміння і знання), а й соціально-комунікативні, індивідуальні здібності, що засвоєні та забезпечують самостійність професійної діяльності. Професійна компетентність, на думку вченого, є основою розвитку професійних якостей особистості.

 

Які ж компоненти професійної компетентності методиста?

1. Знання державного законодавства про освіту; трудового законодавства; з педагогіки, психології та основ педагогічної майстерності.

2. Обізнаність з наказами та інструкціями Міністерства освіти України.

3. Уміння виділяти головні проблеми та концентрувати зусилля методистів на їх розв’язання; заохочувати педагогів опановувати мистецтво навчання і виховання, передовий педагогічний досвід; створювати доброзичливий психологічний клімат у педагогічному колективі.

4. Досконале володіння мистецтвом організовувати, керувати.

Види помпетенцій

Ключові (які мають такі властивості, як універсальність, об’ємність, «метапрофесійність», «надпрофесійність» та ін.). До них відносять політичні та соціальні компетенції (брати відповідальність та участь в ухваленні групових рішень, вирішувати конфлікти мирним шляхом; здатність вчитися упродовж усього життя.

Професійні (діяльнісні) компетенції – готовність і здатність доцільно діяти відповідно до вимог справи.

Персональні (гуманістичні) компетенції – готовність і здатність особистості виявляти, осмислювати та оцінювати можливості свого розвитку, розвивати і формувати такі властивості, як самостійність, самоповагу, надійність, відповідальність, відчуття обов’язку.

Соціальні компетенції – це готовність і здатність формуватися і жити в соціальній взаємодії, здатність до аналітичного мислення, уміння творчо працювати, комунікативні навички, уміння працювати в команді.

 

Професійна компетентність у будь-якій сфері діяльності є необхідним компонентом залучення людини до культури.

Ю.К.Чернова виділяє три аспекта професійного становлення фахівця освіченість; грамадянскість; професійний потенціал, які у сукупності визначають поняття «культура».

Це дає змогу розглядати «професійну культуру фахівця» як системотворчий фактор професійного становлення особистості.

 

2. Круглий стіл

Питання до обговорення:

¨         З чого складається фахова майстерність?

¨         Що ви вкладаєте в поняття "професіоналізм”?

¨         Від чого залежить якість самоосвіти?

 

3. Практична робота (метод 3-2-1):

¨         Розробка методичних рекомендацій щодо підвищення педагогічної майстерності методистів.

Кожному учаснику на окремому аркуші паперу пропонується записати, що, на його думку, потрібно методисту, щоб підвищувати свою фахову майстерність (3 пункти). Після цього учасники об’єднуються в пари і виписують їх окремо без повторень. Потім пари розбиваються і учасники об’єднуються в трійки. Кожна трійка має виробити рекомендації щодо підвищення майстерності методиста. Групи представляють результати роботи і спільно виробляють єдині рекомендації.

Результат роботи груп.

Рекомендації  до підвищення педагогічної майстерності методистів РМК

1.Самостійно працювати з різними джерелами інформації, включаючи новітні інформаційні технології.

2.Виробляти нові способи власної діяльності.

3.Використовувати різноманітні форми і методи методичного навчання (щоб навчити інших, треба самому це знати).

4.Розвивати соціально-комунікативне мислення.

5.Вивчати теорію навчального предмету, методику викладання предмету, методи управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

6.Оволодівати способами діагностування, аналізу.

7.Розвивати в собі навички методичного самоаналізу та самооцінки власної методичної діяльності.

8.Брати на себе відповідальність та участь в ухваленні групових рішень.

9.Вдосконалювати комунікативні вміння (усні, письмові).

10.       Привчати себе змінюватися та адаптуватися до умов, що змінюються.

11.       Вчитися упродовж усього життя.

12.       Творчо підходити до роботи.

13.       Працювати в команді, розвивати і формувати такі властивості, як самостійність, самоповагу, надійність, відповідальність, почуття обов’язку.

 

4. Тестування:

¨         Самотест "Шляхи розвитку”.

 

Використана література

1.        Бондар, Л. Проблема громадянської компетентності {Текст}. Круглий стіл // Директор школи, ліцею, гімназії. - №3, 2003.

2.        Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога {Текст}// Педагогіка. – 2003. - №10.

3.        Горностай, П. Життєва компетентність в умовах обмеженості життєвого світу – кроки до компетентності та інтеграції: Науково-методичний збірник {Текст}. – Київ: Контекст, 2000.

4.        Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник / за ред. Л.В.Сохань, І.Г.Єрмакова, Г.М. Несен. – К.: Богдана, 2003, 520 с.

5.        Митина, Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях {Текст} // Вопросы психологии. – 1997. - №4.

6.        Чернова, Ю. К. Профессиональная культура и формирование ее составляющих в процессе обучения {Текст}. – М.; Тольятти: Издательство ТолПИ, 2000. – 230 с.

Категория: педагогика та психологія післядипломної освіти | Добавил: imidg (20.05.2012)
Просмотров: 2287 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2024