Четвер, 18.04.2024, 22:30
Приветствую Вас Гість | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории каталога
українська мова та література [3]
наробки вчителів української мови та літератури
філософія та суспільно-гуманітарні дисципліни [56]
наробки вчителів історії
початкові класи [3] дошкільна освіта [24]
матеріали кафедри дошкільної освіти
теорія та методика виховання [29] дистанційне навчання [20]
НМЦ ДН ЗОІППО
реабілітація [8] педагогика та психологія післядипломної освіти [17]
іноземні мови [4]
наробки вчителів іноземних мов
математика [8]
наробки вчителів математики
інформатика [0]
наробки вчителів інформатики
фізика [2]
наробки вчителів фізики
хімія і біологія [5]
наробки вчителів хімії та біології
позашкільні заклади [6]
фізична культура та спорт [61]
матеріали кафедри фізичної культури та спорту
Ігроманія [16]
Віртуальний фестиваль [30]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика
ІМІДЖ
Главная » Статьи » Методична скарбничка » педагогика та психологія післядипломної освіти [ Добавить статью ]

Тренінг для вчителів з теми "Самопізнання"
Заняття «Самопізнання»

Мета: допомогти усвідомити важливість прийняття свого «Я».
1. Вправа «Привітання»
Мета: підготувати учасників до роботи, ство¬рити комфортну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості групи.
Матеріали: м'яка іграшка.
Хід вправи: психолог вітається з групою. Про¬сить учасників по черзі привітатись з м'якою іграшкою невербальним способом. Психолог вітається першим і передає іграшку по колу. Потім пропонує привітати кожному свого сусі¬да справа так само, як він вітався з іграшкою.
Рефлексія: що ви відчували? Що вам дало виконання цієї вправи?

2. Вправа «Правила роботи»
Мета: прийняття правил роботи групи.
Загальноприйняті правила роботи в групі:
1. На заняття не можна запізнюватися.
2. Турбуватися про конфіденційність життя групи.
3. Прагнути бути активним учасником того, що відбувається.
4. Не відмовлятися від права сказати «ні», а також від права самому вирішувати, як поводи¬тися в груповій ситуації.
5. Бути щирим, давати правдиву інформацію.
6. Мати право отримувати підтримку, допо¬могу з боку групи.
7. Прагнути слухати того, хто говорить, на¬магаючись не переривати.
8. Виявляти активність, беручи участь в усіх подіях, процедурах, ситуаціях, що виникають під час роботи групи.
9. Мати право висловити свою думку з будь-якого питання.
10. Використовувати звернення на «ти» під час роботи групи.
11. Повідомляти про свої труднощі, що зава¬жають участі в роботі групи «від» і «до».
12. Висловлюватися тільки від свого імені і про те, що сприймається, відчувається, пережи¬вається, відбувається «тут-і-тепер».
13. Не говорити про присутніх у третій особі.
14. Не критикувати інших.

3. Вправа «Самопрезентація»
Мета: сприяти зближенню учасників групи та виявити їхні сподівання від роботи в групі
Інструкція. Зараз у нас є 15 хв для того, щоб кожен з вас міг самопрезентувати себе, давши відповідь на запитання:
 Чого я чекаю вія цього заняття?
 Що я ціную в самому собі?
 Що є предметом моєї гордості?
 Що я вмію робити найкра¬ще?
Презентація відбуватиметься так: один з членів групи називає своє ім'я і дає відповідь поставлені запитання, закінчуючи називанням імені свого сусіда ліворуч та словами «... пере¬даю слово тобі», при цьому злегка торкається його. Наступний учасник дякує попередньому та сам дає відповіді на запитання і т.д., доки не відбудеться самопрезентація всіх учасників гру¬пи.

Інформаційне повідомлення «Моя доля. У чиїх вона руках?»
Людей можна умовно поділити на дві групи: тих, хто причину всіх своїх негараздів бачить у зовнішньому середовищі, інших людях, обста¬винах, долі, і тих, хто шукає причини всіх подій у собі. Потрібно визнати, що люди, їхні долі іноді бувають втягнені у вир історичних подій, які одна людина не може змінити і які вплива¬ють на її долю. Але більше шансів мають ті, хто вірить, що в житті багато залежить від них са¬мих. Корисно прийняти гіпотезу про те, що дум¬ки людини мають властивість притягувати події, обставини, які необхідні для їхнього зростання, самореалізащї, але вони можуть притягувати і небажане, якщо ви будете думати, що з вами це неодмінно станеться. Тому важливо навчитися мислити позитивно: приймати відповідальність за свої вчинки і навіть у складних обставинах бачити і цінувати досвід, який сприятиме ва¬шому зростанню.
Інформаційний аркуш «Способи зміни думок»
Часто до нас приходять думки, які завдають нам болю. Ми втрачаємо через них енергію, впевненість у собі. Іноді таких думок буває більше, ніж хороших. Але в житті часто все зале¬жить від нас, тобто життя таке, як і що ми про нього думаємо.
Можна навчитися змінювати негативні думки про себе та своє життя на більш приємні:
1. Звернення до своїх прав. Якщо ти вважаєш, що ти «якийсь не такий», то можеш змінити цю думку на іншу, бо ти маєш право бути тим, ким ти є. Наприклад, я — боягуз — негативне вис¬ловлювання; я маю право на власні емоції — позитивне висловлювання.
2. Звернення до позитивного досвіду на цю тему. Наприклад, я — боягуз — негативне висловлю¬вання; є ситуації, в яких я досить рішучий, — позитивне висловлювання.
3. Зміна прикметників. Можна замінити не¬гативні прикметники, які принижують тебе, на більш позитивні, але таким чином, щоб ваша попередня думка не втратила правдивості. На¬приклад, я—боягуз — негативне висловлюван¬ня; я не одразу можу зреагувати впевнено — по¬зитивне висловлювання.
Рефлексія: якщо є бажаючі, вони можуть по¬ділитися своїми змінами думок. Учасники ви-ражають свої емоції під час виконання завдань. Що було найважче виконувати? Чи зможете ви скористатися цією інформацією в житті?

4. Вправа «Хто я?»
Мета: усвідомити важливість прийняття сво¬го «Я» з усіма перевагами та недоліками.
Інструкція. За допомогою «мозкового штур¬му», не розмірковуючи, 10—20 разів дайте відповідь на запитання «Хто я?», використову¬ючи характеристики, риси, інтереси й почуття для опису себе, розпочинаючи кожне речення із займенника «Я». Потім зробити розподіл відповідей на «+»і«—». Замінити негативні прик¬метники на більш позитивні, але таким чином, щоб речення не втратило правдивості. Після цього проводиться робота з одержаними відпо¬відями, можливо в кількох варіантах:
1) кожний учасник розповідає про себе;
2) анонімно аркуші з відповідями склада¬ють у стопку, ведучий зачитує, а учасники на-магаються відгадати, кому належать ці визна¬чення.
Рефлексія: чи легко було писати про себе? Чому? Яких рис більше: позитивних, негатив-них чи нейтральних? Чому? Чи часто ви замис¬люєтесь над запитанням «Хто я?»? Для чого ста¬вити собі це запитання? Чи цікаво отримувати відповіді? (Важливо зафіксувати, що самороз¬криття в процесі виконання і обговорення вправи приносить цікаву і важливу інформацію для себе і для інших.)

5. Вправа «Австралійський дощ»
Мета: психологічне розвантаження учас¬ників.
Інструкція. Чи знаєте ви, що таке австра¬лійський дощ? Ні? Тоді давайте разом послухає-мо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви пере¬даватимете мої рухи. Тільки-но вони повернуть¬ся до мене, я передам наступні. Стежте уважно!
— В Австралії здійнявся вітер. (Ведучий по¬тирає долоні.)
— Починає крапати дощ. (Клацання пальцями.)
—Дощ посилюється. (Плескання долонями по грудях.)
— Починається справжня злива. (Плескання по стегнах.)
—А ось град, справжня буря. (Тупіт ногами.)
—Але що це? Буря стихає. (Плескання по стег¬нах.)
—Дощ стихає. (Плескання долонями по грудях.)
— Краплі падають на землю. (Клацання паль¬цями.)
—Тихий шелест вітру. (Потирання долонь.)
— Сонце! (Руки догори¬)

Інформаційне повідомлення «Самопізнання»
Самопізнання — це дослідження, пізнання са¬мого себе. Здатність до самопізнання властива лише людині, здійснюється за допомогою розу¬му. Складність самопізнання полягає в його ор¬ієнтованості на саму людину, на її внутрішній світ, багатий суб'єктивним, індивідуально-само¬бутнім. Уявлення про себе формується і під впливом оцінювання з боку інших людей під час співвіднесення мотивів, мети, результатів своїх
учинків і дій із соціальними нормами поведін¬ки, прийнятими в суспільстві. Самопізнання — найважливіша з умов, яка спонукає змінювати свій стан на краще.
«Наше Я. Яке воно?»
Наше «Я» — це одна з найскладніших зага¬док. Іноді «Я» має здоровий глузд, іноді — це голос творчої фантазії. Деякі дії ми виконуємо взагалі всупереч своїй волі. Гармонійна люди¬на, людина успіху завжди повинна уникати будь-яких крайнощів, її золота середина: «Я люблю себе, я люблю весь світ. За законами природи, якщо людина любить світ, то і світ любить її, тобто добре співвідносяться інтереси особис¬тості, суспільства, природи».
Сприйняття людиною себе залежить від того, наскільки вона вірить у себе та свої можли-вості. Люди, які почуваються щасливими, вва¬жають, що їх люблять, що вони потрібні, до них добре ставляться інші, що вони здібні та їх ціну¬ють. Вони мислять позитивно. Ви зможете по¬чуватися щасливішими, налагоджувати добрі взаємини з іншими людьми, якщо навчитеся поважати себе. Ті, хто навчився поважати себе, як правило, приймають і інших. Тобто, якщо ви позитивної думки про себе, то добре думатиме¬те й про інших, і навпаки. Ми знаємо, що «Я» утворюється пластами, як земна кора — чим глиб¬ше, тим давніші пласти власного усвідомлення. Давайте здійснимо екскурсію, занурюючись у власне «Я».

6. Вправа «Моє я»
Мета: усвідомлення важливості прийняття свого «Я».
Хід вправи: кожному учаснику психолог про¬понує зобразити своє «Я» у вигляді дерева з різни¬ми гілочками та глибоким корінням. Одна з верхніх гілочок — зовнішнє «Я» (можна зобрази¬ти символом вербальним чи графічним, намалю¬вати малюночок), інші гілочки — «Я на роботі», «Я в сім'ї», «Я в колі друзів чи знайомих», «Я — сексуальне» тощо. Вийшла дуже екзотична кро¬на. Далі психолог просить зобразити коріння, виписуючи на ньому свої позитивні та негативні риси. Малюнки вивішують на видному місці.
Рефлексія: що ви відчували, малюючи дере¬во? Що вам було найважче зобразити? По-діліться враженнями від вправи.

7. Вправа «Рольова гімнастика»
Мета: усвідомлення важливості прийняття свого «Я».
Хід вправи: кожен учасник отримує аркуш із завданням вимовити слово «Я»: голосно, тихо, ствердно, здивовано, із захопленням, сумом, ніжно, з іронією, зі злістю, тоном відповідаль¬ного працівника, розчарованого тощо.
Рефлексія: які почуття ви переживали під час виконання вправи? Що дивувало, а що сподоба¬лося?

8. Вправа «Чарівний стілець»
Мета: підвищення самооцінки особистості.
Матеріали: вільний стілець, бажано круглий.
Хід вправи: психолог кладе посеред кола стілець і пропонує комусь добровільно сісти на нього. Потім оголошує цей стілець чарівним—особа, що сидить на ньому, найкраща, найчарівніша. Пропонують групі по колу висловити компліменти людині на «чарівному стільці». Той, хто сидить на стільці, по¬вертається обличчям до кожного, хто буде вислов-лювати йому компліменти, і не забував подякувати.
Рефлексія: для чого ми це робили? Попросіть того, хто сидів на стільці, поділитись своїми враженнями.

9.Вправа «Пробачати ближнього»
Мета: розвиток рефлексії, саморегуляції емоційного стану, вміння пробачати іншим.
Хід вправи: на аркуші паперу написати спи¬сок рідних, близьких, знайомих і їх провини щодо вас за минулий тиждень. Аркуш розірвати на клаптики, проаналізувавши причину. І все пробачити, забути.
Рефлексія:
—Чи легко було згадати провини вашого ото¬чення щодо вас?
— Чи легко розірвати аркуш?
— Чому?

10. Вправа «Як я люблю самого себе»
Мета: розвиток позитивного самосприйняття, вміння любити себе.
Хід вправи: письмово учасники повинні про¬аналізувати, як часто вони почуваються незадоволеними собою і коли відчувають любов до себе. Яке ставлення до себе переважає частіше. Кожен учасник, проаналізувавши запитання, вголос говорить: «Я люблю себе за…...
Рефлексія:— Чи легко сказати: «Я люблю себе»?— Чи часто ви говорите це собі?

Інформаційний блок «Мої перевага й вади»
Коли людина знає про свої справжні перева¬ги і вади, їй легше домогтися успіху в будь-якій справі, визначити своє місце в колективі, стати кращою.
Для цього потрібно, дотримуватися правил:
• Завжди думайте про те, як ставляться до вас люди.
• Якщо ви чимось не сподобалися другові, якщо через вас страждають рідні, якщо вами незадоволене керівництво, ви теж повинні бути незадоволені собою».
• Погано не те, що у вашому характері є вади, а те, що ви їх не визнаєте і не намагаєтеся виправити.
• Хочете добре пізнати себе, спробуйте свої сили в різних видах діяльності, не втрачайте можливості навчитеся нової корисної справи, беріться за будь-яке громадське доручення.
І що б ви не робили, пам'ятайте: чим більш різнобічна діяльність, тим повніше розвиваються обдарування і здібності, тим точніше ви зможете відповісти на запитання: «В чому моє покликан¬ня?». Оцінюйте себе за наслідками своєї діяль¬ності: добрі наслідки свідчать про ваші переваги. Не звинувачуйте інших, якщо у вас щось не вдаєть¬ся, шукайте причину в самому собі. Правильно сприймайте критику, пам'ятайте: ворог ваших вад — ваш найкращий друг. Не вірте людям, які завжди хвалять. Майте мужність визнати справед¬ливу критику, і ви матимете справжніх друзів.
від вправи.
Психолог зачитує учасникам Інформаційний лист «Поради з підвищення самоповаги»:
1. Пам'ятайте про свої позитивні риси, замість того, щоб пам'ятати погане.
2. У всьому, що робите, намагайтеся знайти позитив. Привітайте себе з цим успіхом.
3. Постійно згадуйте свої успіхи.
4. Пробачте собі помилки. Ми можемо ставитися до себе дуже суворо, але все-таки робимо їх. Визнайте свою помилку й адекватно компенсуй¬те збитки. Не перекладайте провину на інших — це ознаки безсилля. Так само не перегинайте па¬лицю, обвинувачуючи у всьому тільки себе.
5. Ставтеся до себе добре. Пам'ятайте: той хто любить себе, виглядає краще, має міцне здоро¬в'я.
6. Визнайте себе таким, яким ви є, — уні¬кальним, оригінальним, людяним.
7. Живіть сьогоднішнім днем, і ви отримаєте більше задоволення від життя.

11. Вправа «П’ять добрих слів»
Мета: отримання зворотного зв'язку від гру¬пи, підвищення самооцінки, самопізнання.
Інструкція. (Учасники діляться на підгрупи (по шість осіб).) Кожен з вас має обвести свою руку на аркуші і на долоньці написати своє ім'я. Потім ви передаєте свій аркуш сусідові право¬руч, а самі одержуєте малюнок від сусіда ліво¬руч. В одному з «пальчиків» отриманого чужого малюнка ви пишете якусь привабливу, на ваш погляд, рису її власника. Інша людина робить запис на іншому пальчику тощо, поки аркуш не повернеться до власника.
Рефлексія: які почуття у вас виникли, коли ви читали написи на своїй «руці»? Чи всі ваші переваги, про які написали інші, вам відомі?

12. Вправа «Прощання»
Мета: розвиток згуртованості групи, ство¬рення хорошого настрою.
Хід вправи: всі учасники стають у коло, бе¬руться за руки, заплющують очі і, стискаючи руки, намагаються передати один одному тепло свого серця. Потім, взявшись за руки, говорять одночасно «Дякуємо!».
Категория: педагогика та психологія післядипломної освіти | Добавил: (20.01.2013) | Автор: Карпенко Наталія Володимирівна
Просмотров: 15735 | Рейтинг: 4.4/7 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2024